logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

708 Педагошка радионица за професоре француског језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење професора француског језика Србије, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактМилена Милановић, udruzenje.francuski@gmail.com, 011/334-9081, 063/771-1081
Ауторидр Татјана Шотра Катунарић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Одсек за романистику
Реализаторидр Татјана Шотра-Катунарић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду, Одсек за романистику; Анастазија Јадријев-Дошеновић; Милена Милановић; Александра Војводић; Љиљана Тошић; Сузана Николић; Валентина Поповић; Нада Донков; Данијела Милошевић, професор француског језика у Француском Институту у Београду
Општи циљевиРеактуализација вештина и знања кроз практичне педагошке радионице.
Специфични циљевиПодизање квалитета наставе француског језика и нивоа теоријског и практичног знања професора француског језика
Теме програмаКомуникативни и акциони приступ; Како младим професорима олакшати рад са ученицима у разреду; Аутентични документи у настави француског језика; Игра и креативне активности у настави Нове технологије у настави; Израда наставних средстава
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена је 4 000 динара, а групна зависи од броја пријављених полазника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61