logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

71 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Борчанска 5, Београд, Земун
Особа за контактДанијела Радојевић, nelatvrdjava@gmail.com, 063/245-222, 064/229-5405
Ауторипроф. др Светомир Бојанин, неуропсихијатар за децу и омладину, редовни професор Фаспера (Дефектолошки факултет) у пензији; Наташа Веселиновић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд; Данијела Радојевић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд
РеализаториДанијела Радојевић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд; Наташа Веселиновић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд; проф. др Светомир Бојанин, неуропсихијатар за децу и омладину, редовни професор Фаспера (Дефектолошки факултет) у пензији
Општи циљевиОспособљавање за групни и индивидулни саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима.
Специфични циљевиОбука стручних сарадника и наставника (одељенских старешина) за рад на превенцији и третману психолошких проблема, поремећаја у понашању деце и омладине, решавању конфликтних ситуација. Подизање стручног нивоа и ефикасности стручњака (стручних сарадника, одељенских старешина, васпитача) у школама, дневним боравцима, домовима кроз развијање комуникацијских вештина, разумевања и уважавања различитих позиција свих релевантних учесника у животу школе.
Теме програмаРазвој идеја о саветовању; Развојне карактеристике личности деце и адолесцената; Улоге у саветодавном процесу; Проблеми саветовања у школи; Основе саветодавног поступка; Сазнајни процес и свет нагона и осећајности у предпубертетном, пубертету и адолесцентном добу; Индивидуални саветодавни рад са децом у у школској средини и њихови типични проблеми; Проблеми адолесцената и индивидулани саветодавни рад; Групно и индивидуално саветовање; Концепти саветовања – егзистенцијалистички, роџерсов, феноменолошки; Рад у одељенској заједници и васпитној групи; Специфичности, предности и недостаци саветодавног рада у групи на актуелним темама предпубертетног, пубертетног и адолесцентног доба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаТрошкови реализације у организацији наше установе износе 120 000 дин. за 30 учесника, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61