logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

711 Принципи диферeнцијације у настави немачког језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДАТА ДИДАКТА, Милутина Миланковића 1/45, Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 3017832, 065/301-7814
АуториНевена Вранеш, начелник одељења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Букинац, просветни саветник, Школска управа Београд; Ангелина Скареп, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториНевена Вранеш, начелник одељења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Ангелина Скареп, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиРазвијање наставничких компенетција за примену диференцираног начина рада у функцији унапређивања квалитета наставе немачког језика.
Специфични циљевиСтицање нових занања и вештина у области диференцираног начина рада и индивидуализованог приступа ученицима.
Теме програмаВрсте и стилови учења; Стандарди за стране језике/Европски језички оквир; Нивои знања; Принципи диференциране наставе; Поступци прилагођавања наставе; Индивидуализовани приступ у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена45 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61