logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

712 Развијање вештина усмене и писане презентације индивидуалних и групних пројеката Компетенцијa: K2
Приоритети: 4
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, Ниш
Особа за контактНина Лазаревић, goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs, 018/514-311, 064/182-674
Ауторидр Нина Лазаревић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; др Милица Савић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Љиљана Марковић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; проф. др Татјана Пауновић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Реализаторидр Милица Савић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; проф. др Татјана Пауновић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, члан НЕЛТА; проф. др Слободанка Китић, професор универзитета, у пензији, члан НЕЛТА; Марија Костић Тривунац, професор енглеског језика, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш, члан НЕЛТА; Душица Симић, професор енглеског језика, Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш, члан НЕЛТА
Општи циљевиПрограм има за циљ развијање комуникацијских вештина наставника, вештина усменог и писаног презентовања неке идеје, пројекта или програма, као и оспособљавање наставника да сличне вештине подстичу, развијају и процењују и код својих ученика.
Специфични циљевиИндивидуални и групни пројекти ученика чине важан елемент савремене наставе. Стога је за наставнике неопходно да, са једне стране, буду у стању да јасно презентирају сопствени пројекат, у усменој или писаној форми, као и да, са друге стране, планирају активности које укључују индивидуалне и групне пројекте и презентације ученика на часу, а који ће бити предмет континуиране сумативне евалуације. Стога је специфични циљ овог пројекта тројак – развијање вештина усмене и писане презентације пројеката код наставника, развијање свести о значају пројеката и презентација за социјално-когнитивни развој ученика, и развијање јасних стандарда и критеријума за евалуацију ученичких пројеката и презентација.
Теме програмаКонципирање пројекта; Презентација пројекта у писаној форми; Конципирање усмене презентације; Усмена презентација пројекта
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 25 учесника износи 25 000 РСД (1 000 РСД по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61