logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

714 Кључне комуникационе вештине у енглеском језику потребне за развој каријере Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаФакултет за економију и инжењерски менаџмент, Цвећарска 2, Нови Сад
Особа за контактИвана Милошевић, info@fimek.edu.rs, 021/400-484, 063/717-0534
Ауторимр Кристина Марић, професор енглеског језика и књижевности и стални судски преводилац за енглески језик, наставник општег и пословног енглеског језика на Факултету за економију и инжењерски менаџмент
Реализаторимр Кристина Марић, професор енглеског језика и књижевности и стални судски преводилац за енглески језик, наставник општег и пословног енглеског језика на Факултету за економију и инжењерски менаџмент; др Драган Илић, доцент, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад
Општи циљевиПолазници курса се упознају са кључним фразама и вокабуларом у домену пословне комуникације на енглеском језику и оспособљавају за различите видове и формате комуникације и кореспонденције прилагођене широком дијапазону пословних ситуација и потреба.
Специфични циљевиПолазници курса уче да разликују формални од неформалног дискурса, те да самоуверено користе језичке форме примерене пословном контексту. Такође, савладавају вештине потребне за континуирано грађење каријере, без обзира на струку и радно место. У времену очигледне доминације енглеског језика, као глобалног средства споразумевања у домену науке, технолошког развоја, медија итд. неопходно је ухватити корак са светом и градити своје место у њему, чему је управо и намењен овај курс. Полазници курса би требало да значајније прошире свој вокабулар из економије, менаџмента, маркетинга, управљања људским ресурсима итд. Писање извештаја, научних радова, пословне биографије, успешан пословни интервју, само су неки су од специфичних циљева курса.
Теме програмаКоришћење нових технологија у пословној комуникацији; енглеске фразе потребне у трагању за послом и проширивању пословних могућности; Најчешћи проблеми и потешкоће у комуникацији/кореспонденцији на енглеском језику; Пословно писмо; Писање извештаја; Енглески за презентације; Пословни састанци; Однос са клијентима и корисницима; Менаџерски жаргон - фразе у управљању и руковођењу; Преговарање; Вокабулар и фразе из области маркетинга; Вокабулар и фразе из области економије; Вокабулар и фразе из области управљања људским ресурсима; Вокабулар и фразе из области производње и дистрибуције; Вокабулар и фразе у домену продаје; Интеркултурална пословна комуникација; Пословне мреже и контакти; Пословна путовања; Идиоми пословног енглеског
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (10 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 60 000 динара за групу. Цена обуке по особи је 2 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61