logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

715 Mузичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос", Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторимр Драгана Михајловић Бокан, професор музичке културе; Марина Ињац, наставник разредне наставе, ОШ „Душко Радовић“, Нови Београд
Реализаторимр Драгана Михајловић Бокан, професор музичке културе; Марина Ињац, наставник разредне наставе, ОШ „Душко Радовић“, Нови Београд; мр Александра Паладин, музиколог, одговорни уредник за уметничку музику Радио Београда; Сара Марјановић, пијанисткиња; професор клавира; музички уметник, „Sara Music Art“ Студио за сценографију, едукацију, издаваштво и друге услуге, Београд; Катарина Бајић, Професор музичке културе, ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања; Бојана Родић, наставник разредне наставе, ОШ „Душко Радовић“, Нови Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за применену иновативних метода и повезивање садржаја музичке културе у разредној настави, као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији ученика.
Специфични циљевиУсвајање нових сазнања о значају музике у развоју детета. Оспособљавање наставника за примену разноврсних методичких поступака усклађених са циљевима, исходима, стандардима постигнућа који подстичу учење, психомоторни развој и социјализацију ученика. Усвајање нових трендова и оспособљавање за примену одговарајућих и доступних техноогија, иновативних наставних средстава у настави музичка култура. Усвајање знања о начинима иновативног планирања садржаја наставе музичке културе водећи рачуна о корелацији како хоризонталној , тако и вертикалној. Оспособљавање наставника за континуирано праћење и вредновања постигнућа ученика у складу са специфичностима предмета музичка култура.
Теме програмаЗначај музике у образовању и развоју детета; Музичке активности које подстичу учење и развој ученика; Иновативна наставна средства у настави музичке културе; Музичка култура у иновативном планирању наставе
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61