logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

716 Анализа интерпретације музичког дела Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторипроф. мр Дејан Синадиновић, редовни професор, Факултет музичке уметности, Београд
Реализаторипроф. мр Дејан Синадиновић; проф. др Ненад Радић, доцент, професор клавира, Факултет музичке уметности, Београд
Општи циљевиРазумевање композиторове поруке; разумевање функција структуралне, односно хармонске анализе музичког дела.
Специфични циљевиАнализа музичке драматургије, поетике композиторовог стила и емотивних односно карактерних образаца дела.
Теме програмаПриказ и анализа клавирских композиција из периода барока и класицизма; Приказ и анализа клавирских композиције из романтизма и 20. века
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 дин., плус трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61