logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

718 Бетовенове клавирске сонате - историјат и интерпретација Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, КРАЉА МИЛАНА 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторипроф. мр Александар Сердар, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; проф. др Драгољуб Шобајић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Реализаторипроф. Александар Сердар, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; проф. Драгољуб Шобајић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Општи циљевиУнапређење професионалних способности професора клавира у нижим и средњим музичким школама кроз упознавање са својствима клавирских соната Л.В.Бетовена.
Специфични циљевиУпознавање са музичким, интепретативним, пијанистичким и педагошким својствима клавирских соната Лудвига ван Бетовена.
Теме програмаО Бетовеним клавирским сонатама; Мајсторски курс
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадоканада предавачима је 60 000 дин., путни трошкови 10 000 дин., освежење 5 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61