logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

719 Велике годишњице - К.Ф.Е. Бах (1714-1788), први великан модерног клавира (поводом 300 година од рођења) Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЗемун Арт Клуб, Мића Радаковића 12, Земун
Особа за контактСиниша Радојчић, info@zemunartclub.rs, 063/34-88-35
Ауторидр. Драгољуб Катунац, професор
Реализаторидр. Драгољуб Катунац, професор; Синиша Радојчић, професор, МШ „Коста Манојловић“ Земун
Општи циљевиЕволуција клавирских резултата у периоду предкласике; од оца Ј.С.Баха до бечких класичара; разјашњавање широког круга историјских проблема у материји мало познатој нашој средини.
Специфични циљевиИзрастање класичне инструменталне сонате; еволуција од монотематизма до битематских односа; пут сонате од једноставачног до вишеставачног склопа; нови односи у вишеставачном обрасцу; стилско сазревање новог циклуса сонате: од драмско патетичне речитативне импровизације оца Баха до симетричне периодизације Моцарта; разјашњавање широког круга техничко-извођачких проблема; усавршавање инструмента од претеча до модерног клавира; нови звуковни и извођачко педагошки захтеви; формирање нове публике и укуса.
Теме програмаИзвођачки захтеви барокне фактуре у односу на класику; Диференцирање разних структурних образаца инструменталне сонате; Упоређивање различитих могућности у еволуцији монотематизма и битематизма; Могућности старе полифоније у новом времену; Измењене могућности новог модерног инструмента у односу на претече (чембало, клавикорд, хапсикорд); Деликатан свет нових стилско-емоционалних струјања (осећајни стил); Стандардни ученик пред новим вишеструким захтевима
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 75 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61