logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

72 Сви наши идентитети Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за етику, право и примењену филозофију, Капетан Мишина 20, Београд
Особа за контактЈелена Ћериман, contact@celap.edu.rs, 011/744-6482, 064/210-8914
Ауторидр Сања Милутиновић Бојанић, извршна директорка Центра за етику, право и примењену филозофију; Јелена Ћериман, дипломирани социолог, сарадница Центра за етику, право и примењену филозофију; мр Газела Пудар, истраживач сарадник, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд; Нађа Духачек, стручна сарадница Центра за етику, право и примењену филозофију
РеализаториЈелена Ћериман, дипломирани социолог, сарадница Центра за етику, право и примењену филозофију; Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Удружење за развој грађанског васпитања и образовања за демократију (координаторка програма); Ксенија Перишић, диплoмирани психолог, координаторка програма у Центру за едукацију и саветовање - Каталиста
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника/ца за уношење родне перспективе у основно образовање кроз непосредни рад са ученицима/цама и кроз учешће у раду школе, у сврху даљег развоја правичнијег и одрживијег друштва.
Специфични циљевиСтицање знања о кључним питањима која тематизују родне односе и родне улоге у српском друштву. Развој вештина за примену начела родне равноправности и права на једнаке шансе у школској пракси. Стицање знања о скривеном курикулуму у наставним садржајима и развој вештина за преиспитивање његовог садржаја у раду са ученицима/ама. Преиспитивање стереотипних ставова о родним улогама и родним односима у наставним материјалима за основну школу. Упознавање са начинима на које се родни идентитет пресеца са другим идентитетима и тако доводи до вишеструке дискриминације и искључивања. Јачање општих педагошких компетенција наставника/ца.
Теме програмаРодна равноправности у основном образовању у Србији; Друштвена конструкција родности; Слика о „мушком“ и „женском“ у наставним садржајима; Интегрисање садржаја о родној равноправности у наставни процес; Родна равноправност у пракси образовних установа; Шта носим са собом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника16
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61