logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

720 Видим, чујем, певам,свирам Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМШ „Ватрослав Лисински'', Страше Пинџура 1/2, Београд
Особа за контактВесна Цветковић, direktor.lisinski@gmail.com, 011/354-6831, 063/204-036
АуториВесна Цветковић, проф., наставник солфеђа у МШ „Лисински”, директор школе; Јасмина Михаљица, проф., наставник солфеђа МШ „Петар Коњовић”, директор школе
РеализаториВесна Цветковић, проф, наставник солфеђа и директор МШ „Ватрослав Лисински”; Јасмина Михаљица, проф, наставник солфеђа и директор МШ „Петар Коњовић”
Општи циљевиУнапређење наставе инструмента и солфеђа и развој кореалције наставе инструмента, солфеђа и групног музицирања.
Специфични циљевиКоординација свих типова наставе у музичким школама, инструмент,соло певање, солфеђо, камерна музика, хор, оркестар. Едукација наставника о различитим програмима реализације наставе и начинима како их користити за сваки појединачни предмет.
Теме програмаМузичка писменост, елементи музичке писмености и начин правилног праћења нотног текста; Карактеристике нотног писма за појединачне инструменте, начин интерпретације; Презентација рада ученика и интеракција, ученик, наставник, родитељ; Најчешће грешке у раду
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61