logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

721 Виолина – откривање тајне свирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
АуториВладимир Марковић, доцент на Универтизету у Источном Сарајеву, Музичка академија
РеализаториВладимир Марковић, доцент на Универтизету у Источном Сарајеву, Музичка академија; проф. марина Денић, магистар музичар - виолиста, ФМУ Београд
Општи циљевиИдеја овог семинара је прожимање педагошког искуства кроз историју постојања виолине са савременим захтевима високог професионализма.
Специфични циљевиПочињући од основне фазе учења, преко савладавања техничких и интерпретативних проблема у ђачком узрасту, до усавршавања стилских карактеристика извођења на концертном нивоу. Приказује се целовит процес музицирања на виолини кроз практичан рад.
Теме програмаУпознавање са инструментом, позиција тела; Певање песмица по слуху, описмењавање; Елементи леве руке (зглоб, шака, прсти, палац – држање инструмента); Елементи десне руке (систем опруге, држање гудала, покрети лакта); Интонација и стабилизовање позиција; Вибрато – врсте и улога; Рад на тону – техника гудала (брзина вођења гудала, притисак, тачка звучања); Потези – легато, деташе, спикато, стакато, мартеле, сотије, рикоше, итд; Карактеристике стилова свирања кроз епохе; Завршна интерпретација са клавиром, психолошко стабилизовање на сцени
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара по групи или 3 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61