logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

722 Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
Институција"ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД", Јурија Гагарина 183, Београд
Особа за контактСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011/216-5946, 064/200-7104
Ауторидр Сања Филиповић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду, методика ликовног васпитања и образовања
Реализаторидр Сања Филиповић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду, методика ликовног васпитања и образовања; Цветин Аничић, дипломирани глумац луткар, Центар за културу Шид
Општи циљевиУпознавање са савременим приступом дечјем ликовном и драмском стваралаштву, планирању, организацији, реализацији и евалуацији активности у раду са децом предшколског узраста и ученицима основне и средње школе.
Специфични циљевиУпознавање са поступцима и активностима којима се код деце/ученика: развија и унапређује способност вербалне и невербалне комуникације, култура говора (богаћење речника, вербално изражавање и комуникација, упознавање са дечјом књижевношћу, говорне игре, метакомуникација – схватање значења поруке), ликовна култура (цртање, сликање, вајање, естетско доживљавање и процењивање); богате искуства и доживљаји као услова за креативни процес; развија способности доживљавања, разумевања и повезивања различитих уметничких медијума и изражавања њиховим средствима као што су аудитивна, кинетичка и визуелна; развој креативности, чулне осетљивости, опажања и моторике, критичког мишљења, емпатије и хуманих ставова, еманциповане и стваралачке личности.
Теме програмаДефиниција луткарства; Појам лутке (играчка и глумац); Луткарство и друге уметности; Луткарство Далеког Истока; Луткарство у Европи до ренесансе; Улично позориште; Луткарство и велика позоришна реформа; Савремено позориште лутака; Развој луткарства код нас; Врсте сценских лутака (Марионете; Гињол; Јавајке; Гигантске лутке; Механичке лутке; Лутке сенке; Лутке на прстима; Стоне лутке); Позорница (луткарски простор и основни принципи мизансцене); Позориште сенки; Стоно позориште; Сценографија у луткарској игри; Осветљење; Музика и звучне компоненте (звучни ефекти, шумови...) у луткарској представи; Ликовно-естетски захтеви у обликовању сценске лутке, сценографије и костима; Од обликовања лутке до значења лутке; Цртање, сликање, вајање и обликовање различитих материјала; Драматизација на задати текст, израда лутака и сценографије, подела улога, извођење представе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 800 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61