logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

723 Извођачки приступ барокном музичком делу Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичке уметности, Кумановска 13, Београд
Особа за контактЂурђа Папазоглу, djurdja@musicartpro.rs, 011/243-5631, 065/205-1817
Ауторимр Каролина Бетер, Мастер Блок и Траверсо Флаута; др Дарко Карајић, доцент ФМУ
Реализаторимр Каролина Бетер, Мастер Блок и Траверсо Флаута; др Дарко Карајић, доцент ФМУ
Општи циљевиЦиљ пројекта је да се учесницима омогући боље упознавање и усвајање аутентичног барокног израза кроз активан рад са међународно афирмисаним предавачима.
Специфични циљевиДопринос aфирмaциjи и бoљeм рaзумeвaњу бaрoкнoг музичког стилa у домаћој стручној јавности. Дoпринос богатијој културној рaзмeни и прeплитaњу умeтничких трaдициja и сeнзибилитeтa у ширем европском контексту. Практична презентација пoвeзaнoсти eдукaтивнoг систeмa 'HIP' (Historically Informed Performance), што значи истoриjски утемељена интерпретација, на који се ослања концепт семинара, а кojи сe показао као успешан и као такав се вeћ примењује у једном броју реномираних образовних институциjа у Eврoпи.
Теме програмаИсторијска извођачка пракса; Естетика барокне музике; Орнаментација, фразирање и артикулација; Барокне игре и афекти
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 150 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61