logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

724 Интердисциплинарна музичка анализа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, aofarts@uns.ac.rs, 021/454-786, 064/137-1872
Ауторипроф. мр Наташа Црњански, асистент на предмету Анализа музичког дела, Академија уметности Нови Сад
Реализаторипроф. мр Наташа Црњански, асистент на предмету Анализа музичког дела, Академија Уметности Нови Сад; проф.др Ира Проданов-Крајишник, професор, Академија уметности Нови Сад
Општи циљевиОвладавање иновативним методама у процесу анализе. Прагматична употреба интердисциплинарне анализе у настави, извођаштву, критичкој интерпретацији, медијима.
Специфични циљевиУпознавање са значајним интердисциплинарним методама анализе којима ће полазници курса унапредити наставу, извођачку и критичку интерпретацију (Семиотика музике, Дистрибутивна анализа музичког дела, Топикална анализа, Наратологија, Музички гест, Сет теорија). Циљ курса је да полазници открију и пренесу богатство које пружа интердисциплинарност у смислу откривања нових информација о музичком делу, као и различитих видова његове концептуализације и интерпретације. Поред предавања и самосталног рада предвиђене су и иновативнр методе наставе (контемплативни дијалог, рад у малим групама и коучинг) које препоручује АЕC и ICON семинари који се базирају на иновацијама у настави музике, чиме ће свим учесницима бити омогућенa активна партиципација.
Теме програмаИнтердисциплинарност; Семиотика музике; Дистрибутивна анализа музичког дела; Топикална анализа; Наратологија; Музички гест; Сет теорија; Прагматична употреба анализе у интерпретацији
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКурсеви ће се до 14.10.2014. одржавати као део ТЕМПУС ИНМУСWЕБ пројекта за целоживотно учење те се неће наплаћивати. После тог периода укупна цена за групу од 30 учесника је 100 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61