logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

727 Коришћење уметничког дела за креирање активне наставе у основном и средњем образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМузеј савремене уметности, Ушће 10, Блок 15, Нови Београд
Особа за контактВесна Милић, msub@msub.org.rs, 011/367-6092, 063/666-816
АуториВесна Милић, виши кустос Музеја савремене уметности у Београду; Јелица Радовановић, ликовни уметник и професор Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија, студијско подручје методика наставе ликовне културе и цртање
РеализаториВесна Милић, виши кустос Музеја савремене уметности у Београду; Јелица Радовановић, ликовни уметник и професор Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија, студијско подручје Методика наставе ликовне културе и цртање; Оливера Ножинић, професор ликовне културе, историје уметности и грађанског васпитања, X гимназија „Михајло Пупин“ у Београду
Општи циљевиОпшти циљеви програма су: стимулисање школа да на квалитетан начин користе ресурсе окружења у настави, продубљивање знања и развијање вештина потребних за унапређивање квалитета наставе.
Специфични циљевиИстраживање могућности коришћења потенцијала уметничких дела за креирање интегративних тема кроз које ученици могу трансферно да примене знања и вештине стечене у другим контекстима, повежу разнородна знања и кроз стваралачко изражавање редефинишу и систематизују своја искуства, знање и ставове. Развијање идеја о коришћењу ресурса окружења, превасходно музејских збирки, у креирању квалитетне активне наставе, водећи рачуна о мотивацији ученика и отвара могућности различитих активности, према индивидуалним интересовањима и потребама ученика. Упознавање са искуствима других земаља у коришћењу музејских збирки у настави и искуствима програма Музејске збирке као уџбеници (Музеј савремене уметности, Београд).
Теме програмаЕдукативни програми Музеја савремене уметности; Музејске збирке и изложбе као ресурси окружења у креирању активне наставе; Кустоско вођење кроз изложбу; Радионица Музејске збирке у креирању активне наставе; Историја уметности у Школском програму-искуства из праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена реализације семинара износи 3 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61