logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

728 Луткарство у настави и ваннаставним активностима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше Томића 19 б, Нови Сад
Особа за контактВера Стојшић-Гашпаровски, uciteljivojvodine@neobee.net, 021/633-5940, 063/523-748
АуториВера Стојшић-Гашпаровски, професорка разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица
РеализаториМилена Гмијовић, професорка разредне наставе, ОШ „Здравко Гложански”, Бечеј; Вера Стојшић-Гашпаровски, професорка разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај", Сремска Каменица; Ана Радаковић, драмска уметница (луткарка), Буковац
Општи циљевиОснаживање наставног кадра за унапређивање образовно-васпитне праксе повећањем квалитета, занимљивости и ефикасности наставе применом иновативних наставних метода и техника.
Специфични циљевиУсвајање и примена луткарских знања, садржаја, метода и техника, израда и широка примену наставног средства – лутке и луткарских представа у настави и ваннаставним активностима. Осавремењавање наставе кроз примену конкретних креативних луткарских садржаја. Оспособљавање за примену луткарства у индивидуалном (образовном, васпитном и терапеутском) раду/плану са свим ученицима, са посебним освртом на инклузију. Оспособљавање за припрему и извођење јавног луткарског наступа, медијског иступања, учешће на смотрама, такмичењима...Подстицање на даљи самосталан рад, размену луткарских искустава, знања и умрежавање наставника луткара.
Теме програмаОснове луткарства; Примена луткарства у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена65 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61