logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

729 Медијска презентација музике у едукативном процесу Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
Ауторипроф. др Снежана Николајевић, редовни професр Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу и уредник у Телевизији Београд (РТС); доц. др Марија Ћирић, доцент Филолошког факултета у Крагујевцу и музички критичар недељника НИН
Реализаторипроф. др Снежана Николајевић, редовни професр Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу и уредник у Телевизији Београд (РТС); доц. др Марија Ћирић, доцент Филолошког факултета у Крагујевцу и музички критичар недељника НИН
Општи циљевиДводневни курс (два дана по осам сати), за професоре музике у основним и средњим школама и професоре музичких школа има за циљ упознавање са широким могућностима које отвара и пружа примена медијскик видова презентације музике у музичкој настави.
Специфични циљевиПопуларисање музике као посебна музичка дисциплина и њено прожимање са медијским и едукативним процесом. Музичка драматургија као основа сваког музичког догађања: принципи сличности и разноликости у образовању музичког ткива у разним оквирима и приликама. Коришћење новинарских форми (вест, изјава, интервју, рецензија) у разним видовима музичке наставе: концерти и циклуси концерата – конципирање, одабирање и повезивање са наставом музике. Улога филма и филмске музике у васпитавању музичког укуса. Форме музике у домену радија и телевизије као могућност за обликовање музичког укуса. Коришћење интернета и компакт диска у развијању музичког укуса и интересовања појединца.
Теме програмаПопуларисање музике као посебна музичка дисциплина; Музичка драматургија; Коришћење новинарских форми; Концерти и циклуси концерата; Улога филма и филмске музике; Различите форме музике у домену радија; Различити видови музике на телевизији; Удео и значај коришћења електронске мреже (Интернета) и носача звука
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 3 000 динара по учеснику семинара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61