logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

73 Сидро - прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторипроф. др Нада Кораћ, координатор програма, психолог, редовни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторипроф. др Нада Кораћ, координатор програма, психолог, редовни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Јелена Врањешевић, доцент, Учитељски факултет, Београд
Општи циљевиОбучавање и оснаживање наставника и васпитача за адекватно пружање прве помоћи и подршке деци и младима у ситуацијама личних и породичних криза.
Специфични циљевиОбучити наставнике и васпитаче да јасно сагледају потребе детета у кризној ситуацији, као и његове капацитете за њено превазилажење; да пруже адекватну подршку детету за покретање њему доступних механизама излажења на крај са тешком ситуацијом; да адекватно комуницирају с породицом и, ако је могуће, сарађују с њом у циљу пружања подршке детету; да у свакој појединој ситуацији јасно сагледају сопствене капацитете за пружање подршке и да, ако је неопходно, знају да упуте дете на одговарајуће стручњаке и сарађују са њима као део мреже подршке, све док је она потебна.
Теме програмаПојам и врсте кризних ситуација; Врсте реакција на кризу; Наставник/васпитач као „сидро” у кризној ситуацији (могућности и границе интервенција); Препознавање детета/младе особе у кризи, прва помоћ и подршка; Сарадња с породицом, стручним сарадником и/или другим стручним службама; Континуирана подршка детету/младој особи у кризи и њено умрежавање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61