logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

730 Методолошки принципи у организацији часа и самосталном раду ученика; припрема програма за јавни наступ Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
АуториМиомир Симоновић, ванредни професор ФМУ
РеализаториМиомир Симоновић, ванредни професор ФМУ; Љубомир Димитријевић, дипломирани музичар - флаутиста, професор флауте, Музичка школа „Јосип Славенскиˮ, Београд
Општи циљевиУнапређење флаутистичке педагогије у ОМШ и СМШ.
Специфични циљевиОрганизација часа, са посебним освртом на тонске и техничке вежбе, скале и етиде.
Теме програмаОрганизација часа; Значај и улога тонских и техничких вежби, скала и арпрнђа; Рад на етидама; Припрема програма за јавни наступ са посебним освртом на музику барока; Припрема конкурсних композиција француских аутора
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61