logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

731 Модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
Ауторидипломирани учитељ - мастер Душко Терзин, наставник разредне наставе, ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево
Реализаторидипломирани учитељ - мастер Душко Терзин, наставник разредне наставе ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево; специјалиста методике наставе музичке културе у разредној настави Слободан Блажин, наставник разредне наставе, ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј
Општи циљевиОспособљавање наставника за организацију наставе Музичке културе по моделу применом рачунара. Развијање компетенција наставника за примену и коришћење разнородних могућности савремених технологија у настави.
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима примене извођења наставе по моделу. Обука наставника за разнолике могућности примене рачунара у предмету Музичка култура. Стицање основних знања о мултимедији у настави. Оспособљавање за преузимање, инсталацију и коришћење бесплатних програма за обраду текста, слике, аудио и видео записа.Упознавање и овладавање основама примене Windows и Андроид апликативног софтвера погоднoг за примену у настави Музичке културе организованој применом рачунара, најпре алата за пројектовање мултимедијалних презентација. Подстицање креативних потенцијала наставника по питању примене у настави постојећих web страница и блога и у креирању нових.
Теме програмаНаставни предмет Музичка култура - посебности и потреба увођењења ИК технологија; Модели моделовање; Кибернетичко моделовање образовања као система; Рачунар; Мултимедијалнапрезентација; Приказ графичког и аудитивног записа – нотног текста; Апликативни софтвер МuseScore; Интернет, Веб презентације, Блог, Google, You Tube, Facebook, Chordify; Други оперативни системи, Андроид; Неки проблеми везани за извођење наставе Музичке културе по моделу применом рачунара
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61