logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

732 Музичка култура- иновативно креативне активности са тежиштем на дечје музичко стваралаштво Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториПетар Ранчев, дипломирани музички педагог; Милош Живковић, дипломирани музички педагог
РеализаториПетар Ранчев, дипломирани музички педагог; Милош Живковић, дипломирани музички педагог
Општи циљевиУнапређење програма предмета музичка култура, у основно-школским установама стручним усавршавањем наставника: разредне наставе, предметне наставе –основна школа и изборних и факултативних предмета за примењивање иновација у активностима са децом.
Специфични циљевиКроз реализацију семинара оспособити и развити компетентност полазника за извођење иновативних музичких активности. Обогатити садржаје дневних музичких активности, припремање креативних приредби, презентација дечјег музичког стваралаштва кроз корелацију са осталим предметима. Оспособљавање за рад са децом у свим областима музичког васпитања: избор композиција за слушање музике, техника певања, импостација дечјих гласова, рад са дечјим хором, свирање на дечјим инструментима, прављење дечјих инструмената од рециклираног материјала, музичке игре и музичке драматизације.
Теме програмаМузичка култура као предмет у основној школи; развој музичко-педагошких компетенција професора разредне наставе; програмска концепција предмета музичка култура у основној школи; Основна теорија музике; Музичка култура и корелација са осталим предметима у разредној настави; Иновативно планирање активности са тежиштем на дечје креативно музичко стваралаштво; Слушање музике; Дечји хор и хорско певање; Свирање/практична примена дечјих инструмената -(Орфов инструментаријум) у музичким активности; Израда дечјих инструмената од рециклираног материјала и њихова примена у пракси; Израда музичких аранжмана; Музичке игре и музичке драматизације; Демонстрација и аналитичка обрада музичког садржаја предвиђених за разредну наставу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61