logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

733 Музички ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-3949
Ауторидр Александра Милетић, професор музичких теоријских предмета, Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево; др Јелена Цветковић, солфеђо и методика солфеђа, Факултет уметности Универзитета уметности у Нишу
Реализаторидр Александра Милетић, професор музичких теоријских предмета, Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Краљево; др Јелена Цветковић, солфеђо и методика солфеђа, Факултет уметности Универзитета уметности у Нишу
Општи циљевиПовезивање музичке наставе са реализацијом јавне интерпретације – демистификација звучног и нотног записа Интеракција музички савременог и традиционалног.
Специфични циљевиУсвајање препоруке да се деци приближи музичка целина која ће музички да се разуме уз развијање инвентивности припремања научене музичке целине за јавну музичку интерпретацију.
Теме програмаОд рецепције до интерпретације у настави музичког описмењавања; Универзалност методичких поступака при поставци музичке писмености у одређеној тоналности; Иновацијски елементи у оквиру наставних садржаја и активности; Стварање звучних наслага и представа; Рецепција – репродукција – интерпретација – пут који омогућава процес музичког описмењавања; Примери уз методске напомене; Повезивање методичко-дидактичких принципа рада у музичкој настави са могућношћу јавне презентације садржаја музичке наставе; Дискусија – питања и одговори
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61