logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

734 Народна игра - примена народне игре у образовно-васпитним установама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
АуториСветислав Цветић, дипломирани етномузиколог, професор на одсеку за традиционално певање и свирање МШ „Мокрањац”, Краљево
РеализаториСветислав Цветић, дипломирани етномузиколог, професор на одсеку за традиционално певање и свирање МШ „Мокрањац”, Краљево; Јасмина Михаљица, дипломирани музичар - музички педагог, ОМШ „Петар Коњовић”, Београд
Општи циљевиМотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у образовним и васпитним установама, за унапређење, чување и неговање народне игре.
Специфични циљевиУпознавање полазника програма са богатом ризницом народих игара Србије и њиховим карактеристикама, стиловима, музичким структурама као и могућност примене народне игре у наставним и ваннаставним активностима. Записивање народних игара системом лабанотације.
Теме програмаУпознавање учесника са етнокореолошким областима Србије; Бележење корака и покрета системом лабанотације; Практичан рад на конкретним обрасцима; Народне игре са мимичко-драмским елемнтима прилагођених узрасту; Слушање аудио и гледање видео материјала; Бележење корака и покрета системом лабанотације; Практичан рад са конкретним обрасцима; Етнокореолошке области Србије; Практичан рад са конкретним обрасцима; Слушање аудио и гледање видео записа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара за групу од 30 полазника, тј. 2 000 динара по полазнику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61