logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

735 Нотама и рачунаром до музике I Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториВладица Илић, дипломирани музичар, аутор уџбеника Музичка култура од 1. до 6. разреда у издању Креативног Центра; Наташа Ђенић, координатор програма, наставник солфеђа, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Бојан Милојевић, наставник рачунарства и информатике, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Иван Миловановић, наставник соло певања, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево
РеализаториНаташа Ђенић, координатор програма, наставник солфеђа, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Бојан Милојевић, наставник рачунарства и информатике, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Иван Миловановић, наставник соло певања, Музичка школа „Стеван Мокрањац”, Краљево; Сања Лазовић, професор флауте, Музичка школа „Стеван Мокрањац”, Краљево
Општи циљевиУнапређивање методских поступака и примена информатичких садржаја у настави музичке културе.
Специфични циљевиОспособљавање наставника и васпитача да лакше препознају дечју потребу за музиком и музичким изражавањем. Упознавање наставника са новим начинима представљања и обраде наставних садржаја из предмета музичка култура. Овладавање програмом за унос и обраду нотног текста и прављење наставних материјала. Указивање на мултидисциплинарност музике и могућности корелације наставних садржаја других предмета са музиком.
Теме програмаУлога музике у развијању детета и важност певања; Опсег дечијег гласа, технике дисања и основе вокалне технике; Избор песама; Методски поступак за обраду песме по слуху; Методски поступак за постављање основних тонских висина; Радионица - обрада песме по слуху и презентација радова; Нотне вредности и одговарајуће паузе, врсте простих тактова; Информатичка радионица
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 100 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61