logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

736 Нотама и рачунаром до музике II Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториВладица Илић, дипломирани музичар, аутор уџбеника Музичка култура од 1. до 6. разреда у издању Креативног Центра; Наташа Ђенић, координатор програма, наставник солфеђа, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Бојан Милојевић, наставник рачунарства и информатике, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Иван Миловановић, наставник соло певања, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Сања Лазовић, професор флауте, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево
РеализаториНаташа Ђенић, координатор програма, наставник солфеђа, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Бојан Милојевић, наставник рачунарства и информатике, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Иван Миловановић, наставник соло певања, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево; Сања Лазовић, професор флауте, Музичка школа „Стеван Мокрањац” Краљево
Општи циљевиУвођење иновација у наставу музичке културе применом нових наставних метода, које почивају на принципима креативног рада и активног учења. Већа примена информатичких технологија у образовању.
Специфични циљевиОвладавање новим и проширивање постојећих знања из музичке културе и музичке писмености. Усвајање нових и иновативних садржаја и метода у настави музичке културе. Боља стручна и методичка припремљеност наставника. Креативнија реализација наставних садржаја. Оспособљавање наставника за коришћење информационих технологија у настави музичког васпитања. Указивање на мултидисциплинарност музике и могућности корелације наставних садржаја других предмета са музиком. Обука полазника за свирање на блок флаути и упутства за оснивање одељенских (школских) оркестара.
Теме програмаМетодски поступак за обраду песме по нотном тексту; Радионица - обрада песме по нотном тексту и презентација радова; Методски поступак у раду на слушању музике; Орфов инстументаријум; Информатичка радионица; Радионица - свирање на блок флаути
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 100 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61