logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

737 Од драмске радионице до школске представе – водич кроз креативни драмски процес Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБАЗААРТ, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, bazaartheatre@yahoo.com, 011/324-4296, 064/129-7423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка, драмски педагог, програмска директорка БАЗААРТА; Ивана Деспотовић, глумица, драмски педагог, председница БАЗААРТА; Анђелија Јочић, професор језика, преводилац и драмски педагог, сарадник БАЗААРТ
Реализаторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка, драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица, драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Анђелија Јочић, професор енглеског и пољског језика, преводилац и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Наташа Милојевић, плесни и драмски педагог; мр Дафина Жагар, наставник српског језика и књижевности, Школа за дизајн текстила, Београд и Електротехничка школа „Стари град”; Душан Штрбац, координатор, БАЗААРТ, Београд
Општи циљевиОбучити наставнике да воде драмске радионице и креирају школске представе кроз учешће ученика у креативним драмским процесима.
Специфични циљевиОснаживање наставника за примену драме у планирању активних и интерактивних дидактичких модела, за рад у настави и ваннаставним активностима и за креирање позоришних представа намењених игрању на школској сцени, за пригодне датуме и/или по слободном избору. Појачано учешће ученика у процесима учења и стварања.
Теме програмаШта је креативни драмски процес; Шта је драмска радионица; Улога водитеља; Рад на личним материјалима: прикупљање личних материјала, улога групе у раду на личним материјалима; „Какве везе то има са мојим животом?ˮ - повезивање личних материјала са креативним радом; Транспоновање личних материјала на фикциони план; Улога групе у развоју личних материјала; Од личног материјала до представе; Када, како, зашто разговарати са учесницима: значај и функција рефлексије; Елементи драмске ситуације - лик, радња, сукоб - мотиви и тематизација; Рад на развоју драмског лика и драмске мотивације кроз креативни процес - од драмске радионице до драмског сукоба, значај сукоба за развој драмске радње; Драмске игре и драмске стратегије - медији драмског изражавања, драмска нарација, вербално и невербално; Од директне презентације до симболичког израза - од презентација малих група до конструкције драмског текста: и шта сад; Шта желимо да кажемо својом представом, и коме; Како конструисати драмску радионицу; Како конструисати радионичарски процес за грађење представе; Сценска писменост
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 68 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61