logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

739 Превазилажење граница клавирског звука, трагање за идеалом тонског исказа у тестаментарним делима Бетовена и Шуберта Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторидр Ненад Радић, доцент на катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду
Реализаторидр Ненад Радић, доцент на катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду; проф. Маја Смиљанић-Радић, магистар оргуља, ванредни професор, ФМУ Београд
Општи циљевиУнапређење музичке наставе сагледавањем нових аспеката „читања“ уметничког дела кроз специфичну теоријско-садржајну и формално-интерпретативну анализу у циљу суштинског поимања дела.
Специфични циљевиИновативни приступ клавирској педагогији прожимањем различитих уже и шире стручних области - историјских, психолошких, композиционих, естетских и извођачких аспеката уметничког дела. Препознавање и тумачење наизглед најситнијих структурално-психолошко-филозофских елемената Бетовенових Дијабели Варијација и Шубертове Бе дур Сонате. Трагајући за начинима да превазиђу ограничења клавирског звука Бетовен и Шуберт иницирају незамисливу експанзију пијанизма у наредна два века, захтевајући од пијанисте да истовремено буде и глумац, балетан, певач, диригент, режисер, архитекта, вајар, сликар, филозоф, математичар, песник, писац и наратор.
Теме програмаЛудвиг ван Бетовен: Дијабели варијације оп.120, 1823.г.; Франц Шуберт: Соната Бе дур, Д.960, 1828.г.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена35 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61