logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

740 Примена и присуство музике у медијима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
Ауторимр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, музиколог и пијаниста; Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог
Реализаторимр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, музиколог и пијаниста; Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог
Општи циљевиОспособљавање наставника за праћење, сагледавање и анализирање присуства музике у медијском простору, те преузимање и прилагођавање медијских облика музике у циљу унапређења, обогаћења, осавремењивања наставе и достизања сталне актуелности.
Специфични циљевиРазвијање способности наставника да одабере одговарајуће музичке садржаје из медијског простора који ће ученицима пружити квалитет, актуелност и информисаност. Развијање критичког става према актуелним и историјским догађајима из света музике. Увођење различитих музичких жанрова у наставу Музичке културе са циљем да се јасно уоче параметри квалитетних и неквалитетних садржаја. Стварање посебне методологије неформалног учења у којој се знање стиче кроз примере из медијске праксе. Упућивање полазника на правилно коришћење интернета у циљу даљег, свакодневног проширивања знања. Развијање компетенција наставника ка усмеравању ученика за каснији рад у медијима.
Теме програмаОснове теорије медија; Музика на телевизији; Специфични телевизијски формати-тв балет,тв опера,тв концерт,видео клипови,музички ријалити програми,музичко-медијски спектакли; Музика на радију; Музички и медијски догађаји; Примењена музика; Музика у анимираним филмовима; Музика у савременим информационим технологијама; Музичка емисија-од идеје до реализације
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена семинара је 3 000 динара. Укупна цена за групу од 30 учесника је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61