logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

741 Примена музике у постизању веће ефикасности наставе и подстицања веће сазнајне моћи ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторимр Александра Паладин, музиколог, одговорни уредник за уметничку музику Радио Београда; доц. др Предраг Митровић, кардиолог, Клиника за кардиологију, Ургентни центар, КЦС Београд, Медицински факултет универзитета у Београду; проф. Слободан Атанацковић, композитор; Биљана Крстић, дипломирани пијаниста, професор клавира у СМШ „Станковић“, Београд
Реализаторимр Александра Паладин, музиколог, одговорни уредник за уметничку музику Радио Београда; доц. др Предраг Митровић, кардиолог, Клиника за кардиологију, Ургентни центар, КЦС Београд, Медицински факултет универзитета у Београду; проф. Слободан Атанацковић, композитор; Биљана Крстић, дипломирани пијаниста, професор клавира у СМШ „Станковић“, Београд; мр Драгана Михајловић Бокан, професор музичке културе
Општи циљевиПодизање нивоа знања, вештина и способности и формирање ставова наставника музичке културе. Унапређивање знања наставника о савременим, интердисциплинарним, методама примене музике у педагошком процесу.
Специфични циљевиУпознавање наставника са новим сазнањима и научним истраживањима у области примене достигнућа савремене медицине у постизању веће ефикасности наставе и подстицања веће сазнајне моћи ученика (концентрација и памћење) кроз слушање музике. Упознавање и оспособљавање наставника за примену музичких достигнућа у функцији активирања психо-моторичких радњи у циљу побољшања вербализације стечених сазнања.
Теме програмаМузика као интердисциплинарна наука; Квантитативна музикотерапија; Музика и памћење; Музика и покрет
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61