logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

743 Рад са хором и хорско дириговање–анализа партитуре, мануелна техника, проба хора и интерпретација хорског дела Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторипроф. мр Драгана Јовановић, ванредни професор Факултета музичке уметности у Београду; проф. др Гордана Каран, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Реализаторипроф. мр Драгана Јовановић, ванредни професор Факултета музичке уметности у Београду; проф. др Гордана Каран, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Општи циљевиУнапређење знања и вештина наставника Музичке културе и Музичке уметности у ОШ, гимназијама, средњим стручним школама, Солфеђа и Дириговања у СМШ и диригената школских хорова.
Специфични циљевиПостизање високих критеријума и домета при интерпретацији хорског дела.
Теме програмаРад и дириговање хором
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар за реализаторе је 40 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61