logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

744 Реализација програмских садржаја историје музике, музичких иструмената и музичких облика у основним и средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМузичка школа „Стеван Мокрањац", Трг Ђорђа Станојевића 11, Неготин
Особа за контактСлађана Марковић, mokranjacneg@ptt.rs, 019/550-598, 063/106-0150
АуториСлађана Марковић, мастер теоретичар уметности, професор стручних предмета у музичкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину и професор музичке културе у ОШ „Стеван Мокрањац” у Кобишници.
РеализаториСлађана Марковић, мастер теоретичар уметности, професор стручних предмета у музичкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину и професор музичке културе у ОШ „Стеван Мокрањац" у Кобишници; доцент др Миомира М. Ђурђановић, Одсек за музичку уметност, Факултет уметности, Универзитет у Нишу
Општи циљевиРад на побољшању компетенција за креативнију и функционалнију наставу Музичке културе, Музичке уметности, Историје музике и Музичких инструмената у основним и средњим школама
Специфични циљевиРад на побољшању компетенција, унапређивање сензибилитета и усвајање критеријума за креативнију и функционалнију наставу. Артикулација најзначајнијих фактора и практична примена наставних јединица, метода рада и садржаја из Музичке културе и Музичке уметности у основним и средњим школама, као и из Историје музике и Музичких инструмената у средњим музичким школама. Оспособљавање наставника за креативан приступ реализацији програмских садржаја кроз припрему и презентацију аудио-визуелних материјала. Визуелна средства која су правилно избарана и коришћена у наставне сврхе, омогућавају лакше разумевање наставних садржаја и подстичу сазнајни, мисаони и естетски развој ученика.
Теме програмаУводно излагање; Презентација; Радионица
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто цена семинара износи 40 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61