logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

745 Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичке уметности, Кумановска 13, Београд
Особа за контактЂурђа Папазоглу, djurdja@musicartpro.rs, 011/243-5631, 065/205-1817
Ауторимр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, дипломирани пијаниста и музиколог; Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог
Реализаторимр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, дипломирани пијаниста и музиколог; Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену нових метода учења музике и учења уз музику, што доводи до унапређивања наставног процеса и постизања бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању.
Специфични циљевиУпознавање наставника са различитим методама и техникама учења музике у циљу развоја музичких способности код деце. Прихватање и примена метода које обезбеђују спонтан развој музичких способности кроз игру и неформално учење од јасленог узраста до тинејџерских година. Разумевање принципа учења музике по којима функционишу развијене педагогије: Орфова, Сузуки, Јамаха, Валдорф, Ел Система, Далкроз. Овладавање техникама произвођења музике телом, попут тапшалица и Body percussion-а. Усаглашавање досадашњих искустава наставника са новим облицима рада. Подстицање наставника за коришћење музике у циљу убрзаног учења и креирање позитивне атмосфере на часу. Jaчање компетенција полазника за унапређивањe интелектуалних способности деце уз помоћ музике.
Теме програмаУвод, историјски значај музике и музичког образовања; Музика и ум, неуромузиколошка истраживања и развој интелигенције уз музику; Моцартов ефекат; Музичке активности деце од јасленог до предшколског узраста; Далкроз техника; Наслеђе Карла Орфа у савременој педагогији, Свирање без инструмената, Body percussion; Прављење музичких инструмената од рециклираног материјала; Активно слушање музике; Интернет као неисцрпан простор идеја и материјала за обогаћење наставе; План и програм Музичке културе за основне школе; Припрема музичких садржаја за приредбе; Различите методе учења музике: Сузуки и Јамаха методе, Валдорф педагогија, Ел Система, Педагогија популарне музике; Технике убрзаног учења: активан и пасиван концерт; Музичке игре као неформални начин учења музике; Тематско осмишљавање часа Музичке културе у основној школи; Музика у цртаним филмовима; Закључак – корист од музичког образовања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61