logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

748 Српска музика 19. века у настави музике у општеобразовним и музичким школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, aofarts@uns.ac.rs, 021/454-786, 064/137-1872
Ауторидр Маријана Кокановић Марковић, доцент на Академији уметности у у Новом Саду, Катедра за музикологију и етномузикологију
Реализаторидр Маријана Кокановић Марковић, доцент на Академији уметности у у Новом Саду, Катедра за музикологију и етномузикологију; Немања Совтић, мастер музикологије, Академија уметности, Нови Сад
Општи циљевиУпознавање сопствене музичке историје и традиције; Популаризација и подстицање извођења дела домаћих композитора; Динамизација наставног процеса и повезивање са знањима из других предмета (Историја, Књижевност, Ликовна уметност).
Специфични циљевиПружање ширих знања из историје српске музике 19. века и указивање на начине њихове имплементације како у настави Музичке културе у основним и општеобразовним школама, тако и у настави Историје музике у средњим музичким школама и гимназијама. Одабир репрезентативних композиција погодних за слушање музике, као и извођење (хорови, соло певање, инструменти) у основним и средњим општеобразовним и музичким школама.
Теме програмаСрпска музика 19. века у друштвено историјском контексту; Приватна и јавна сфера музицирања: музика у салону, балови, беседе, концерти; Простори у којма је музика извођена; Извођечи и ствараоци; Жанрови (соло песма, клавирска музика, хорске композиције)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКурсеви ће се до 14.10.2014. одржавати као део ТЕМПУС ИНМУСWЕБ пројекта за целоживотно учење те се неће наплаћивати. После тог периода укупна цена за групу од 30 учесника је 100 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61