logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

749 Теоријско-аналитички приступ уметности фразирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
АуториПрофесор мр Зоран Божанић, доцент на Факултету музичке уметности у Београду
РеализаториПрофесор мр Зоран Божанић, доцент на Факултету музичке уметности у Београду; проф. мр Александра Божанић, Музичка школа „Петар Коњовић”, Београд
Општи циљевиКоришћење теоријско-аналитичког апарата при тумачењу начина интерпретације музичког дела.
Специфични циљевиСтицање знања о утицају музичких компонената на фразирање и значају теоријских опсервација у процесу формирања концепције извођења музичког дела.
Теме програмаПриступ интерпретацији музичког дела са становишта теоријско-аналитичког приступа
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена25 000 динара–надокнада предавачу, 5 000 динара–путни трошкови, 5 000 динара–освежење за учеснике
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61