logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

75 Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Младе Босне 12, 11000 Београд
Особа за контактИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011/644-6466, 064/223-7009
АуториИрена Лободок Штулић, школски психолог, акредитовани психолошки саветник, координатор програма, Центар за професионалну подршку, едукацију и развој Психокод, Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој Психокод, Београд; Душанка Јовановић, психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој Психокод, Београд
РеализаториИрена Лободок Штулић, школски психолог, акредитовани психолошки саветник, координатор програма, Центар за професионалну подршку, едукацију и развој Психокод, Београд; Славица Кијевчанин, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој, Психокод, Београд; Марија Кривачић, школски психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој Психокод, Београд; Душанка Јовановић, психолог, психотерапеут, Студио за професионални и лични раст и развој Психокод, Београд; Милка Михаиловић, стручни сарадник-психолог и професор психологије и ГВ, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Зорка Петровић, стручни сарадник - педагог, ОШ „Јован Поповић“, Инђија
Општи циљевиЈачање превентивног и васпитног утицаја школе. Подршка развоју ученика и помоћ у области развојних задатака и изазова одрастања. Оснаживање наставника за што ефикаснију васпитну улогу. Превенција негативног тј. развој одговорног понашања ученика.
Специфични циљевиСензибилизација и оспособљавање наставника/васпитача за боље препознавање, разумевање и адекватно реаговање у области адолесцентних развојних промена, потреба, развојних задатака и потенцијалних тешкоћа. Оснаживање за подстицајно управљање одељењем/групом; стицање и унапређивање знања и искустава о садржајима и облицима рада који подстичу вршњачку комуникацију и размену, јачају одељенско/групно заједништво и повећавају могућности за позитивне вршњачке утицаје. Оспособљавање и мотивисање за примену понуђених тематских садржаја и иновативних метода у раду са ученицима. Афирмисање значаја и ефеката превентивног рада са младима и мотивисање наставника за ангажовани однос у тој области, посебно обогаћивањем рада ОЗ.
Теме програмаО адолесценцији из личног угла; О адолесценцији из професионалног угла; Психолошке потребе и развојни задаци у адолесценцији; Карактеристике адолесценције као развојне фазе; Улога и задаци одраслих (у школи и породици) као подршка одрастању; Јутарњи поглед уназад и унапред; Прикази тематских целина из приручника „УО”; Могућности приступа теми: Пријатељство; Улоге и сарадња у групи; Вредности; Могућности приступа темама у области развоја моралног просуђивања; Развој моралности и формирање система вредности код деце и адолесценат; Aдолецент-школа-породица; Однос адолесцента са одраслима(у школи и породици); Ауторитет и васпитног стила; Структура, елементи и основни принципи радионице; Могућности превентивног рада и примене програма у школи/Дому ученика
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу износи минимум 118 800 дин. (22x5400 дин), а максимум 145 800 дин. (27x5400дин.) и три гратис учешћа до максималног броја учесника (30).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61