logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

750 Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, Суботица
Особа за контактFerenc Torma, kulturalnirazlicak@gmail.com, 024/670-450, 064/229-6640
АуториФеренц Торма, Тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник; Ержебет Бедросиан, педагог; Софија Леваи, мајстор пустовања
РеализаториФеренц Торма, Тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник; Зоран Ивошевић, струковни васпитач специјалиста, ПУ "Наша Радост"; Хедвиг Палатинуш, васпитач, ПУ "Наша Радост"
Општи циљевиПодизање компетенција васпитача/наставника за овладавање техникама коришћења природних материјала у подстицању креативности деце, очување традиције и културног идентитета и израда традиционалних рукотворина кроз игру.
Специфични циљевиУсвајање знања, вештина и техника обликовања вуне као материјала погодног за креативан рад са децом предшколског и школског узраста. Подстицање маште и идеја за стваралачки рад са децом. Упознавање са традицијом корисћења вуне на нашим просторима као материјала погодног за израду функционалних предмета и играчака као и дидактичког материјала.
Теме програмаУлога и значај стварања традиционалних рукотворина у вртићу и школи; Ткање и вајање вуне као део традиције; Ручни рад - ткање и вајање вуне као технике подстицања дечје креативности; Стицање знања и вештина и савладавање разних техника ткања и вајања вуне - израда; Осмишљавање активности и начина рада са децом са циљем подстицања њихове креативности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу износи нето 40 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61