logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

751 Традиционални инструменти у Србији Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторипроф. др Мирјана Закић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Реализаторипроф. др Мирјана Закић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; мр Иван Ненић, етномузиколог, ФМУ Београд
Општи циљевиУпознавање наставника музичких школа са методама проучавања у етноорганологији. Уклапање ширих етномузиколошких сазнања у наставу основних и средњих школа. Подстицање наставника на иновативне приступе у настави музичке културе и етномузикологије.
Специфични циљевиУпознавање са бројним и различитим типовима традиционалних инструмената у Србији. Упознавање са тонским карактеристикама, функцијом и начином израде инструмената. Упознавање са иновацијама у традиционалном инструментаријуму Србије, репертоару и начину коришћења инструмената у савременим условима.
Теме програмаТрадиционални инструменти; Типови инструмената и транскрибовање; Практичан рад
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањетри дана (18 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар 40 000 дин. плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61