logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

753 Хармонска компонента у функцији изградње музичке форме и музичке перцепције Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, aofarts@uns.ac.rs, 021/454-786, 064/137-1872
Ауторипроф. мр Смиљана Влајић, ванредни професор на предмету Анализа музичког дела и Савремена анализа, Академија Уметности Нови Сад; проф. мр Наташа Црњански, Асистент на предмету Анализа музичког дела, Академија Уметности Нови Сад
Реализаторипроф. мр Смиљана Влајић, ванредни професор на предмету Анализа музичког дела и Савремена анализа, Академија Уметности Нови Сад; проф. мр Наташа Црњански, Асистент на предмету Анализа музичког дела, Академија Уметности Нови Сад
Општи циљевиОвладавање савременим вокабуларом хармоније и музичке анализе. Обучавање наставника за реализацију одређеног садржаја, упознавање са методама и техникама обраде специфичног градива, коорелација садржаја музичких школа и високошколских институција.
Специфични циљевиУпознавање са савременим речником и новијим достигнућима из области хармоније, музичке теорије и анализе са циљем да се унапреди настава и оствари коорелација са садржајима који се обрађују на високошколским институцијама. Циљ курса јесте да се наставници упознају са новијим тумачењима синтаксичких карактеристика у уметничкој музици, савременом терминологијом у методологији музичке анализе, правцима тоналне и модерне хармоније, као и са пратећом литературом коју могу користити за наставу и припрему специфичних садржаја. Један од циљева курса јесте мотивација наставника за иновативне методе и облике рада са ученицима, што ће и сами искусити током реализације курса кроз тимски рад, контемплативни дијалог и вежбање „коучинга“.
Теме програмаСинтаксичке карактеристике у уметничкој музици; Типови музичких реченица; Изнадреченичне структуре; Хармонска компонента у функцији изградљњ типова форме (фантазија, свита, песма, рондо, сон.облик, сонатни рондо, песма у романтизму, комбинована песма...) Експозиционе карактеристике, развојни делови, типови репризе; Савремена терминологија у методологији музичке анализе; Хармонска средства у тоналном језику; Проширени тоналитет; Неотоналност; Хармонска средства у музици 20. века; Правци модерне хармоније; Савремена литература у настави; Упознавање са различитим аналитичким техникама
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКурсеви ће се до 14.10.2014. одржавати као део ТЕМПУС ИНМУСWЕБ пројекта за целоживотно учење те се неће наплаћивати. После тог периода укупна цена за групу од 30 учесника је 100 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61