logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

756 Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториЉиљана Кувељић, наставник музичке културе у ОШ „Младост“ у Новом Београду; Драгана Нешић, наставник музичке културе у ОШ „Филип Вишњић“ у Београду
РеализаториЉиљана Кувељић, наставник музичке културе у ОШ „Младост“ у Новом Београду; Драгана Нешић, наставник музичке културе у ОШ „Филип Вишњић“ у Београду; Андријана Кувељић, студент мастер студија на Факултету музичке уметности у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенције, сензибилитета и изоштравање критеријума за конструктивнију, креативнију и функционалнију наставу музичке културе.
Специфични циљевиАртикулисање детерминишућих фактора и практична примена наставних јединица, метода рада и садржаја везаних за аналитичко слушање и извођење музике.
Теме програмаАналитичко слушање музике; Обрада песама по слуху и нотном тексту
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена35 000 РСД плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61