logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

758 Методски поступци при обради ритмичког градива у основној и средњој музичкој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
АуториСлавица Смиљанић Марковић, проф. солфеђа и теорије музике, Музичка школа „Даворин Јенко“, Београд; Неда Милетић, проф. солфеђа и теорије музике, Музичка школа „Корнелије Станковић“, Београд.
РеализаториСлавица Смиљанић Марковић, проф. солфеђа и теорије музике, Музичка школа „Даворин Јенко“, Београд; Неда Милетић, проф. солфеђа и теорије музике, Музичка школа „Корнелије Станковић“, Београд.
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода, наставе и управљањем одељењем.
Специфични циљевиУспешно и ефикасно савладавање ритмичког градива у настави солфеђа.
Теме програмаРазвијање осећаја за ритам; Тактирање; Усвајање нотних вредности; Ритмичке фигуре; Технике рада; Двогласно извођење ритма; Четвороделна и осмоделна подела; Тактови; Ритмички диктат; Троделна подела; Неправилне ритмичке фигуре; Промена врсте такта; Народни ритмови; Полиритмија; Ритмички канон
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 2 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61