logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

76 Унапређивање компетенција одељенских старешина за реализацију и развој програма професионалне оријентације Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактЈелена Димитријевић, jelenadimitrijevic@hotmail.com, 011/334-9487, 064/209-5225
АуториВесна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд
РеализаториВесна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд; Љиљана Лазаревић, професор историје, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за реализацију програма професионалне оријентације на часовима одељенске заједнице и примену петофазног модела професионалне оријентације.
Специфични циљевиСтицање знања о петофазном моделу професионалне оријентације. Унапређивање знања, вештина и методичких компетенција наставника за рад на часовима одељенске заједнице у области професионалне оријентације. Развијање сензибилитета наставника за разумевање проблема и потреба ученика и родитеља везаних за професионалну оријентацију и каријерно вођење. Оспособљавање одељенских старешина за организацију реалних сусрета.
Теме програмаУлога и значај професионалне оријентације за ученике; Улога наставника /одељенских старешина у реализацији ПО и каријерног вођења; Основне карактеристике радионичарског рада; Методе рада на часовима ОЗ; Улога одељенских старешина у реализацији реалних сусрета; Улога одељенских старешина у раду са родитељима у области ПО
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 36 000 динара по дану, што за групу од 30 учесника износи 1 200 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61