logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

760 Планирање у настави музичке културе – специфичности, могућности и исходи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторидоц. мр Наташа Вукићевић, координатор програма, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторидоц. мр Наташа Вукићевић, координатор програма, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мастер Катарина Станојевић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Ивана Милић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиУнапређивање наставе музичке културе у млађим разредима основне школе савременим приступом планирању наставе, повећање компетенција учитеља за реализацију програмских садржаја.
Специфични циљевиИновативни приступ избору и артикулацији садржаја, дефинисање и формулација наставних јединица, организација часа музичке културе са посебним освртом на специфичности музичког развоја деце млађег школског узраста.
Теме програмаСпецифичности наставе музичке културе са аспекта планирања и артикулације садржаја ; Улога уџбеника у процесу планирања и реализације часа Музичке културе
Циљна групанаставник разредне наставе, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена износи 75 000 динара за групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61