logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

761 Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног образовања и васпитања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, aofarts@uns.ac.rs, 021/454-786, 064/137-1872
Ауторимр Емилија Л. Станковић, ванредни професор, Академија уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике
Реализаторимр Емилија Л. Станковић, ванредни професор, Академија уметности Нови Сад, Департман музичке уметности, Катедра за солфеђо и методике; доц. Ливија Јовчић, магистар, наставник, Академија уметности Нови Сад
Општи циљевиРазвој и подизање нивоа компетенција за реализацију програма предмета Музичка култура у оквиру упознавања основа музичке писмености, а кроз активности извођења, слушања и стварања музике.
Специфични циљевиУнапређивање знања и вештина, посебно у оквиру компетенција за поучавање и учење, везаних за природу, стилове и стратегије учења, а посебно природи мишљења и формирању научних појмова у односу на знања и искуства којима ученици располажу. Индивидуализација наставног процеса у реализацији садржаја, постављених циљева и исхода предмета Музичка култура, кроз различите облике рада у активностима извођења, слушања и стварања музике. Начини преношења аудитивних појава на поље визуелног и моторног активирањем чула слуха, вида и моторног апарата. Формирање јасних представа о музичким законитостима анализом, синтезом, компарацијом , апстракцијом и генерализацијом музичког искуства ученика стеченог извођењем, слушањем и стварањем музике.
Теме програмаИзвођење музике као средство за остваривање циља предмета Музичка култура; Упознавање основа музичке писмености; Фазе музичког описмењавања; Доживљавање метро ритмичких структура; Развијање осећаја за тоналитет, тоналних односа и заокружености форме у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКурсеви ће се до 14.10.2014. одржавати као део ТЕМПУС ИНМУСWЕБ пројекта за целоживотно учење те се неће наплаћивати. После тог периода укупна цена за групу од 30 учесника је 50 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61