logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

762 Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – дидактичко-методички аспекти Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторидр Сања Филиповић, доцент, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд
Реализаторидр Сања Филиповић, доцент, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд; мр Кристинка Селаковић, доцент, методика наставе ликовне културе, Учитељски факултет, Ужице
Општи циљевиУпознавање са савременим методичким приступом уџбеничкој и приручничкој литератури у области дечјег ликовног стваралаштва и развијање компетенција запослених у образовању за њихову примену у процесу ликовног васпитања и образовања.
Специфични циљевиМогућности употребе радних листова/уџбеника и приручника ликовне културе као дидактичког средства. Унапређење васпитно-образовног рада, процеса учења и ликовног стварања применом нових методичких приступа у планирању, организацији, реализацији и евалуацији, а у вези са употребом радних листова/уџбеника и приручника и њиховом применом у актуелној пракси. Упознавање са различитим приступима ликовним активностима и садржајима који се могу реализовати коришћењем радних листова/уџбеника (обрада ликовних проблема, проналажење потребних информација, мотивација и инспирација као услов за креативни процес, реализација практичних ликовних активности, верификација и евалуација усвојеног знања, ставова и вештина...).
Теме програмаКомпарација традиционалних и савремених уџбеника и приручника ликовне културе; Упознавање са савременим стандардима уџбеника ликовне културе; Развојно-формативна улога савременог уџбеника и приручника ликовне културе; Остваривање програма, васпитно-образовних циљева и задатака ликовног васпитања и образовања у вртићу и школи коришћењем радних листова, уџбеника и приручника; Допринос уџбеника ликовне културе појединим аспектима развоја личности; Концепција и аспекти савременог уџбеника ликовне културе; Дидактичко-методички захтеви садржаја у радним листовима за предшколце и уџбенику за наставни предмет ликовна култура; Примери, налози и практичне активности који се наводе у уџбенику/радним листовима; Развијајање самосталности детета/ученика у учењу и унапређивање њихове вештине коришћења радних листова/уџбеника; Оспособљавање детета/ученика за критичку рецепцију садржаја и решавање ликовних проблема задатака у уџбенику ликовне културе и радним листовима за предшколце
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61