logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

763 Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторипроф. др Ивана Дробни, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Реализаторипроф. др Ивана Дробни, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; Татјана Дробни, дипломирани музичар, виши уметнички сарадник, ФМУ Београд
Општи циљевиПобољшање ефикасности наставе солфеђа.
Специфични циљевиСинхронизација наставних садржаја: рада на мелодици, ритму и опажању са циљем постизања убрзања наставног процеса.
Теме програмаИнтегрални приступ настави солфеђа
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаАуторски хонорар 20 000 дин. плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61