logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

764 Трансфер знања и интердисциплинарност наставних садржаја стручних и општеобразовних предмета у области музичке уметности Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаМузичка школа „Исидор Бајић”, Његошева бр.9, Нови Сад
Особа за контактЈелена Аларгић, isabajic@sbb.rs, 021/524-580, 064/241-0978
АуториДанијела Кличковић, музиколог, професор Историје музике с упознавањем музичке литературе у Средњој музичкој школи„Исидор Бајић”, Нови Сад
РеализаториДанијела Кличковић, музиколог, професор Историје музике с упознавањем музичке литературе у Средњој музичкој школи„Исидор Бајић”, Нови Сад; др Ира Проданов Крајишник, музиколог, ванредни професор Академије уметности Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање компетентности за примену трансфера знања међу стручним и општеобразовним садржајима наставних предмета и поимање интердисциплинарности у циљу побољшања квалитета образовно-васпитног процеса у основним и средњим уметничким школама.
Специфични циљевиУнапређивање стилова и стратегија учења. Трансфер знања и инстердисциплинарност наставних предмета (нпр. Историја музике) – конструктивно и конкретно повезивање постојећег и новостеченог знања у логичну и употребљиву целину међу наизглед различитим садржајима стручних и општеобразовних предмета у области музичке уметности. Подстицање и развој различитих облика мишљења (аналитичко, критичко, са посебним акцентом на креативно). Подстицање и развој мисаоних вештина (решавање проблема, доношење одлука, извођење активних закључака). Слободно исказивање личног мишљења и оспособљавање да се формирано мишљење аргументовано одбрани. Вештине конструктивне дискусије у вези са предметом учења.
Теме програмаTрансфер знања као основа квалитетног учења и трајног, употребљивог сазнања; Улога и функција историје/континуитета у свакодневном професионалном животу и садржајима наставних предмета у уметничким школама; Проблеми у наставном процесу у вези са трансфером знања; Предлози и решења у циљу побољшања трансфера знања; Развијање активног аналитичког, критичког и креативног размишљања код наставника и ученика; Подстицање и развој мисаоних вештина (решавање проблема, доношење одлука, извођење активних закључака); Интердисциплинарни приступ подучавању музичке уметности 20. века
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадокнада предавачима: 2 000 динара по учеснику семинара нето (+ ПДВ), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61