logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

765 Уметничка вредност као критеријум избора визуелно-дидактичких средстава Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторимр Нада Милетић, координатор програма, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област ликовна уметност са методиком наставе; Миа Луковац, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област ликовна уметност са методиком наставе
Реализаторимр Нада Милетић, координатор програма, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област ликовна уметност са методиком наставе; Миа Луковац, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ужа стручно-уметничка област ликовна уметност са методиком наставе
Општи циљевиОбезбеђивање квалитета наставног процеса развијањем стручних компетенција наставног кадра у одабиру и примени визуелно-дидактичких средстава. Стимулисање наставника да остварују хоризонталну корелацију уметничких и других наставних предмета.
Специфични циљевиРазвијање свести о неопходности реализације наставе по свим принципима квалитета и васпитне усмерености, са наглашеним освртом на избор визуелно-дидактичког материјала. Оспособљавање учесника да планирају, проналазе и користе адекватне визуелне садржаје у настави. Оспособљавање учесника да самостално праве квалитетан одабир репродукција оригиналних уметничких дела и других визуелних материјала за анализу ликовних елемената, композицијских начела и ликовних техника, као и уопште за илустрацију ликовних и других тематских целина у настави. Развијање компетенција за анализу уметничких дела са аспекта могућности њихове употребе као визуелно-дидактичких материјала у реализацији садржаја вануметничких наставних предмета.
Теме програмаПринцип квалитета и васпитне усмерености - визуелни аспекти; Естетски и уметнички квалитет као структура хоризонталне корелације у настави; Извори и модели - технике проналажења, одабира и презентације; Анализа уметничког дела - педагошки аспекти анализе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61