logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

766 Функције музеја, галерија и колекција у унапређивању наставе ликовне културе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, aofarts@uns.ac.rs, 021/454-786, 064/137-1872
Ауторимр Маја Јоцков, ванредни професор Академије уметности у Новом Саду, Департман ликовних уметности; др Манојло Маравић, доцент Академије уметности у Новом Саду, Департман ликовних уметности
Реализаторимр Маја Јоцков, ванредни професор Академије уметности у Новом Саду, Департман ликовних уметности; др Манојло Маравић, доцент Академије уметности у Новом Саду, Департман ликовних уметности; Сандра Кошић, стручни сарадник Академије уметности у Новом Саду, Департман ликовних уметности
Општи циљевиЈачање професионалих компетенција наставника ликовне културе. основних, средњих стручних школа и гимназија у унапређивању наставе и примени нових наставних метода.
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима музеолошке и галеријске праксе. Упознавање наставника са новим приступима у организацији часа у функцији примене доживљајне педагогије. Упознавање наставника са могућностима реализације пројектне наставе у ликовној култури. Примена конструктивистичких метода учења у интерпретацији уметничких дела. Обука наставника у преузимању улоге медијатора и координатора током извођења наставе ликовне културе. Оспособљавање наставника за активно укључивање у рад педагошких служби музеја и галерија. Развијање и неговање музејске писмености код ученика основних и средњих школа. Подстицање потребе ученика за праћењем уметничког стваралаштва и уношење елемената уметности у свакодневни живот.
Теме програмаО програму стручног усавршавања; Артикулација часа ликовне културе; Нови приступи интерпретације уметничких дела; Организација часа ликовне културе у музеју; Организација ликовне радионице у музеју
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 80 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61