logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

767 Школа керамике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
Институција„Пријатељи деце општине Нови Београд”, Јурија Гагарина 183, Београд
Особа за контактСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011/216-5946, 064/200-7104
АуториНаташа Василић, Факултет примењених уметности у Београду; Сузана Поњавић, Филозофски факултет у Београду, председник „Пријатеља деце општине Нови Београд”
РеализаториНаташа Василић, Факултет примењених уметности у Београду; Сузана Поњавић, Филозофски факултет у Београду, председник „Пријатеља деце општине Нови Београд”
Општи циљевиСтручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; стицање и усвајање нових знања и вештина; упознавање ликовног језика и начина евалуације ликовног дела; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.
Специфични циљевиИмплементација нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; развијање мотивације код деце и младих за доживљавање, разумевање и коришћење уметничких медија; откривање њихових нових афинитета и интересовања; подстицање и развијање имагинације и креативности, чулне осетљивости, истраживачке радозналости, самосталности, иницијативности, отворености према новом искуству развоја координације и моторике кроз рад са глином; стимулација оперативности и логичког мишљења; популаризација старих и уметничких заната; очување традиције народа и фолклора; ширењу културе уопште.
Теме програмаОбједињавање сликарства и вајарства у њиховим основним начелима; Подједнако бављење аспектима боје, форме и текстуре; Упознавање са основним техникама обликовања глине и декорисања; Припрема за стваралачки процес и лаку обраду; Моделовање из руке; Моделовање из плоча; Моделовање помоћу „глистица“; Употреба калупа; Моделовање радом на керамичарском колу/точку; Декорисање урађених предмета енгобама (боје за керамику); Финализација процеса рада – печење урађених предмета у керамичарској пећи; Вежбе – дизајнирање урађеног производа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 4 500 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61